Semináře

Interaktivní semináře jsou ucelenou a koncipovanou formou výuky základních komunikačních pravidel v oblasti médií, krizové komunikace, komunikace s klientem apod. Semináře mají teoretickou a praktickou část, v případě komunikace s médii a krizové komunikace je jejich součástí i trénink před kamerou. Všechny semináře jsou doplněny o audiovizuální ukázky komunikačních chyb a nesprávných postupů na jedné straně a správných postupů a komunikačních dovedností na straně druhé.
Do této oblasti patří i mediální tréninky, zaměřené jak na jednotlivce, tak i na skupiny klientů. Tréninky jsou přizpůsobeny požadavkům klienta.