Analýza mediální pozice firmy
Jednorázová služba, analýza toho, jak je konkrétní firma vnímána prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.
seznam mediálních výstupů
přehled periodik a jejich zájmu o problematiku firmy
srovnání s konkurencí
frekvence zmínek o celém oboru
charakteristika specializovaných novinářů
prognóza vývoje
závěrečná doporučení

Komunikační audit
Jednorázová služba, analýza všech komunikačních aktivit firmy, tedy včetně nemediálních aktivit a vnitřní komunikace. Výsledkem je v podstatě zpráva pro management o tom, co ve Vaší firmě funguje, co nefunguje, a doporučíme Vám, jak situaci zlepšit.

Tvorba komunikační strategie
Komunikační strategie vychází z výsledků analýzy mediální pozice (nebo komunikačního auditu) firmy a je jakýmsi vodítkem pro management firmy na strategicky významné období.
plán interní a externí komunikace
hlavní zásady mediálních a nemediálních aktivit
návrh na angažování specializovaných agentur
stanovení cílů a hlavních způsobů, jak těchto cílů dosáhnout

Krizový manuál
Praktická příručka pro komunikaci v případě krizového ohrožení Vaší organizace. Zabrání kritickému poškození Vaší organizace, firmy, společnosti v situaci mediální krize.

Tiskové konference, společenské akce
Příprava a organizace, kompletní zajištění
doporučení místa i času konání v závislosti na očekávaném zájmu médií
tvorba tiskových materiálů
výroba a distribuce pozvánek a tiskových zpráv
zajištění moderátora, hostesek, účast novinářů i následné follow up

Mediální podpora akcí
Jakoukoli Vaši akci prostřednictvím médií zviditelníme (samozřejmě jen v případě, že daná akce má alespoň elementární naději upoutat zájem médií).

Audiovizuální tvorba
Příprava a realizace propagačních filmů, videopořadů, klipů a reklamních spotů od námětu až po konečnou úpravu a distribuci