Semináře

Umění komunikace s médii

Jednodenní trénink mediální komunikace pro manažery firem a úřadů (s praktickým nácvikem před kamerou)
Petr STUDENOVSKÝ

Schopnost veřejně vystoupit, obhájit stanovisko své nebo své instituce, umět vést rozhovor pro média nebo zúčastnit se televizní besedy a prezentovat dobré jméno firmy nebo úřadu či politické strany patří dnes k samozřejmým požadavkům na kvalifikaci manažera, vyššího státního úředníka a politika. O tom, kdo se objeví na obrazovce, nerozhodujeme my, ale média. Svět je dnes obestřen virtuální sítí médií, televizí, rádií, novin, internetu, a neunikne mu nikdo, stane-li se předmětem zájmu médií. Účastníci semináře Umění komunikace s médii si během jednoho dne osvojí detailní poznatky o mediálním vidění světa, o stylu práce médií a o tom, jak vystupovat před médii tak, aby osoba nebo firma byly prezentovány v co nejlepším světle. Seminář je proložen množstvím praktických příkladů a ukázek z televizních archivů, které ilustrují teoretické teze.

Jednodenní seminář komunikace se zaměřuje na nejdůležitější postupy:

komunikační řetězec - jak se vytváří mediální zpráva a jak ji můžeme v průběhu jejího zrodu ovlivnit v náš prospěch předmět zájmu médií, jak média vidí svět kolem nás pozitivní komunikace s médii sdělení pro tisk, jak ho správně formulovat rizika komunikace s médii obsah a forma našeho sdělení reakce na nečekanou otázku jak se vyhnout odpovědi na otázku

Lektoři počítají s tím, že účastníci mohou vnášet do programu své potřeby a řešit situace, které je potkaly. Odpolední část je věnována praktickému nácviku před kamerou. Každý z účastníků natočí se zkušeným redaktorem rozhovor, ten se pak analyzuje ze všech hledisek, která jsou pro mediální vyznění podstatná. Účastníci si odnesou DVD se svými vystoupeními domů.

Seminář je provázen powerpointovou prezentací s videoukázkami mediálních situací.
Doba trvání semináře: 9.00 -16.00 hod.