Semináře

Umění komunikace pro manažery

Jednodenní seminář komunikace pro manažery firem a úřadů (s důrazem na komunikaci s klientem)
Petr STUDENOVSKÝ

FreeCom group se ve svých školicích a tréninkových programech věnuje komunikačním dovednostem a formou interaktivní seminářů proškolila za relativně krátké období svého působení na trhu zhruba 1800 lidí. Byli mezi nimi vrcholní představitelé významných firem, ale také řadoví pracovníci na přepážkách. Jediný typ pracovníka, který zatím zůstával ve stínu zájmu, je člen tzv. středního managementu. Rozvoj osobnosti by se ovšem střednímu managementu neměl vyhýbat. Jde o vrstvu, která do značné míry ovlivňuje pracovní výkonnost všech zaměstnanců a výsledky práce jakékoli firmy. Jde o výukový program, který si nedělá ambice vycvičit pracovníka středního managementu v umění dokonalé komunikace s médii, neklade si za cíl naučit účastníka všem tajům komunikačních aspektů krize ani záludnostem vybraného společenského vystupování. Lidé, pro které je tento seminář určen, mají ve firmě jiné poslání, jiné úkoly a tuto specifickou roli tzv. středního stavu zaměstnanců náš seminář respektuje. Nebude tedy zasahovat do témat, která byla určena top management.

Jednodenní seminář komunikace se zaměřuje na nejdůležitější postupy:

v čem tkví náš profesní úspěch a v čem je příčina ztráty klientů proč jsou formální složky komunikace mnohdy důležitější než její obsah tři základní komunikační potřeby klienta tipy pro efektivní komunikaci komunikační pověry faktory, které zásadně ovlivňují úspěch jednání znalost adresáta důvěryhodnost a jak jí dosáhnout prostředí determinuje úroveň vyjednávací pozice soustavnost – win-win obsah jednání, důraz na potřeby klienta klasifikace klientů – Paretovo pravidlo proporce při vnímání sdělení srozumitelnost a jazyková složka komunikace umění naslouchat jak pracovat s otázkami empatie jako základní nástroj pro ovládnutí rozhovoru veřejné vystoupení, jak ovládnout trému komunikační styly a taktické manévry

Lektoři počítají s tím, že účastníci mohou vnášet do programu své potřeby a řešit situace, které je potkaly.

Seminář je provázen powerpointovou prezentací s videoukázkami mediálních situací.
Doba trvání semináře: 9.00 -16.00 hod.