Semináře

Umění krizové komunikace s médii

Jednodenní trénink mediální krizové komunikace pro manažery firem a úřadů (s praktickým nácvikem před kamerou)
Petr STUDENOVSKÝ

V životě každé firmy nebo úřadu se vyskytnou situace, kdy jde o dobré jméno instituce. Mediální tlak vytváří obtížnější podmínky pro komunikaci, vyvolává stres odpovědných pracovníků, ten často vyústí v bezradnost, jak s nečekanou situací zacházet, tak aby firma nebo úřad obhájily své dobré jméno. Chyby, kterých se protagonisté krize dopouštějí, jsou fatální a nezvratné. Seminář Umění krizové komunikace s médii připraví účastníky na takovou událost tak, že budou reagovat mnohem klidněji a promyšleněji, v souladu se zákonitostmi mediálního světa, tak aby škody na dobré pověsti instituce byly co nejmenší. Seminář je proložen množstvím případových studií (case study), praktických příkladů a ukázek z televizních archivů, které ilustrují teoretické teze.

Jednodenní seminář komunikace se zaměřuje na nejdůležitější postupy:

co je krize, jak ji poznáme, jaké typy krizí nás mohou potkat prevence mediální krize krizový manuál krizový štáb nejčastější chyby v krizové komunikaci důležité kroky, které musí management učinit urgentní opatření čím se liší krizová komunikace od standardní mediální komunikace

Lektoři počítají s tím, že účastníci mohou vnášet do programu své potřeby a řešit situace, které je potkaly. Odpolední část je věnována praktickému nácviku před kamerou. Každý z účastníků natočí se zkušeným redaktorem rozhovor, ten se pak analyzuje ze všech hledisek, která jsou pro mediální vyznění podstatná. Účastníci si odnesou DVD se svými vystoupeními domů.

Seminář je provázen powerpointovou prezentací s videoukázkami mediálních situací.
Doba trvání semináře: 9.00 -16.00 hod.