Semináře

Individuální mediální trénink

Petr STUDENOVSKÝ

Komunikace s médii má četná úskalí, kterým člověk nezkušený čelí jen s obtížemi. Výsledný dojem pak nebývá dobrý a obvykle se už nedá napravit. Tak jako komunikace v cizím jazyce vyžaduje učení a nácvik, tak i komunikace s médii vyžaduje pochopení mediálních zákonitostí a individuální trénink.

Náš mediální trénink Vás naučí, jak správně odpovídat na otázky novinářů, kteří často očekávají, že Vaše odpověď nebude delší než 6 vteřin. Před profesionální televizní kamerou si vyzkoušíte nejrůznější typy situací, ve kterých se můžete při setkání s novinářem ocitnout. Naučíte se reagovat na nečekanou otázku i správné postupy, jak se odpovědi na otázku kultivovaným a sympatickým způsobem vyhnout.

Individuální trénink vždy přizpůsobíme Vašim konkrétním potřebám. Může být čistě kondiční, tedy takový, jehož cílem je zlepšit Vaše obecné schopnosti komunikace s novinářem a odstranit například viditelné projevy stresu či trémy, může být i nácvikem konkrétního vystoupení (například v televizní či rozhlasové besedě), kdy témata rozhovoru i stanoviska případných oponentů jsou předem známa.

Rámcový program tréninku:

Hlavní zásady novinářského vidění světa Správná forma mediálního sdělení Jak být úspěšný při komunikaci s médii Jak reagovat na nečekanou otázku Jak se vyhnout odpovědi na otázku Naše odpovědnost za titulek v novinách Praktický nácvik před kamerou

Trénink může být dvou až čtyřhodinový.