Semináře

Umění prezentace a rétorika

Jednodenní seminář o rétorice a prezentaci pro manažery firem a úřadů
Petr STUDENOVSKÝ

Umění přesvědčit klienta o tom, že naše nabídka je nejlepší, spočívá v působivé, obsahově a formálně dokonalé prezentaci. Prezentace je divadelní vystoupení svého druhu, proto nepřekvapuje, že jeho stavba musí souviset s dramatickou výstavbou jakéhokoli veřejného vystoupení. Prezentace není čtení jednotlivých slidů - power point je často berličkou méně schopných prezentátorů, kteří nedokážou zaujmout svou osobností. Během prezentace je nutné pracovat s jazykovými prostředky, stylistickými a rétorickými figurami, vědomě ovládat intonaci, dynamiku, mimiku, gesta, pohyb na scéně. Při prezentaci nejde jen o verbální sdělení poznatků, údajů a fakt, ale primárním cílem je upoutat posluchače tak, aby prezentátora poslouchali, získali vůči němu důvěru a přijali jeho výklad, jinak nemá prezentace valný význam. Cílem semináře je vypěstovat v účastníkovi návyky, které učiní z jeho prezentací úspěšná a působivá vystoupení.

Jednodenní seminář komunikace se zaměřuje na nejdůležitější postupy:

co je cílem prezentace, čím chceme zaujmout role prezentátora, jeho příprava a hlavní cíle jakou formu prezentace zvolit s ohledem na auditorium stavba prezentace, její příprava, grafika slajdů, gradace motivace, zápletka, zaujetí pozornosti, kouzlo první věty znalost auditoria, adresná argumentace jazyk a řeč prezentace, kultivovaný jazykový projev, spisovný jazyk, stavba souvětí, intonace, dynamika, artikulace, rétorické figury neverbální složka prezentace, dress code, postoj, práce s powerpointem, pohyb, respektování publika, technické vybavení jak bojovat s trémou finále prezentace

Lektoři počítají s tím, že účastníci mohou vnášet do programu své potřeby a řešit situace, které je potkaly. Odpolední část je věnována prezentacím účastníků semináře. Každý účastník si předem připraví powerpointovou prezentaci na libovolné téma a přednese ji. Lektoři budou spolu s účastníky hodnotit její jednotlivé složky v duchu zásad, se kterými pracovali v dopolední části semináře.

Seminář je provázen powerpointovou prezentací s videoukázkami mediálních situací.
Doba trvání semináře: 9.00 -16.00 hod.