FreeCom group se zabývá celým spektrem oboru komunikace, především komunikace mediální, krizové, společenské a manažerské.

FreeCom group poskytuje všestranné poradenství a konzultace, a to zejména v oblasti komunikace s médii.

FreeCom group poskytla služby různého druhu významným klientům.

FreeCom group poskytuje vedle propracovaných forem mediálního tréninku svým klientům i plnohodnotný servis public relations. Při své práci se opírá o dlouholeté zkušenosti svých zaměstnanců a spolupracovníků s prací v médiích a tiskových odborech významných státních institucí.

FreeCom group má dokonalý přehled o dramaturgii jednotlivých sdělovacích prostředků, ať tištěných, či elektronických. Její konzultanti dokážou analyzovat mediální scénu, umějí interpretovat mediální události a využívat nástrojů mediální komunikace. Mají dokonalou znalost novinářského vidění světa a jednotlivých článků komunikačního řetězce.

FreeCom group se zabývá i audiovizuální tvorbou. V koprodukci s Českou televizí vyrobila seriál o společenském chování Etiketa. Připravuje a vyrábí pro své klienty audiovizuální porady, filmy, dokumenty a reklamní snímky.

FreeCom group organizuje pro své klienty tiskové konference a nejrůznější společenské akce na jakékoli úrovni náročnosti, využívá přitom bohatých zkušeností svých pracovníků.